Korybut-Marciniak, M. (2019). Maria Filina, Danuta Ossowska, Losy Polaków na Kaukazie: cz.I: "Tbiliska grupa" polskich poetów zesłańczych. Echa Przeszłości, (IX). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3537