Łatak, K. (2019). Zbigniew Dunin-Wilczyński, Order Św. Stanisława. Echa Przeszłości, (IX). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3539