Łatak, K. (2019). Piotr Zwoliński, Działalność społeczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym. Echa Przeszłości, (IX). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3541