Sacewicz, K. (2019). Rafał Wnuk, "Za pierwszego Sowieta". Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941). Echa Przeszłości, (IX). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3543