Lewandowska, I. (2019). Maria Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia. Echa Przeszłości, (IX). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3546