Jurkowski, R. (2019). Moje pożegnanie z Mistrzem. Wspomnienie o Profesorze Romanie Wapińskim. Echa Przeszłości, (IX). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3553