Milewski, D. (2019). Wydatki hetmanów koronnych na początku lat 50. XVII wieku na podstawie akt skarbowo-wojskowych z AGAD w Warszawie. Echa Przeszłości, (XX/1). https://doi.org/10.31648/ep.4835