Sacewicz, K. (2019). Taktyka komunistycznego frontu ludowego i antyfaszystowskiego w świetle publicystyki Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu - przyczynek do rozważań nad zorganizowanymi społecznymi postawami antykomunistycznymi. Echa Przeszłości, (XX/1). https://doi.org/10.31648/ep.4841