Vorbrich, R. (2020). Dyskurs rozwojowy i praktyki rozwoju w Afryce kolonialnej. Między asymilacją a zasadą rządów pośrednich. Echa Przeszłości, (XX/2). https://doi.org/10.31648/ep.5748