Gieszczyński, W. (2020). Represje komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w powiecie kętrzyńskim (1945–1956). Echa Przeszłości, (XX/2). https://doi.org/10.31648/ep.5762