Makarczyk, I. (2020). Wykaz osób, które w latach 2001-2019 uzyskały na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie stopień doktora w dyscyplinie historia. Echa Przeszłości, (XX/2). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/5776