Fic, M. (2021). Najbardziej demokratyczna forma wyboru? Uwarunkowania plebiscytu z 20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku. Echa Przeszłości, (XXI/2), 253–282. https://doi.org/10.31648/ep.6355