Astramowicz-Leyk, T., & Lopata, M. (2021). Postulaty programowe prawicowych i centroprawicowych partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2014 roku w Ukrainie – analiza porównawcza wybranych zagadnień. Echa Przeszłości, (XXI/2), 315–332. https://doi.org/10.31648/ep.6357