Łatak, K. (2021). Pieczęcie z XIII i XIV wieku w zasobie archiwum historycznego klasztoru kanoników regularnych w Krakowie. Echa Przeszłości, (XXII/1), 76–90. https://doi.org/10.31648/ep.6708