Wolny, M. (2021). Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem z Kition – przyczynek do rozważań nad tworzeniem kręgu intelektualnego na dworze Antygonidów. Echa Przeszłości, (XXII/2), 23–44. https://doi.org/10.31648/ep.7201