Pytasz-Kołodziejczyk, A. (2021). Dwory starostwa grodzieńskiego w XVI wieku – uwagi o stanie gospodarczym w świetle źródeł. Echa Przeszłości, (XXII/2), 67–85. https://doi.org/10.31648/ep.7203