Pęgier, M. (2021). Średniowieczne oraz nowożytne kroniki polskie; wykorzystanie innych materiałów źródłowych w narracji "Kroniki" Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694). Echa Przeszłości, (XXII/2), 103–122. https://doi.org/10.31648/ep.7205