Ciesielski, T., & Maziarz, A. (2021). Józef Wacław Dąbrowski (1797–1862). Wołynianin w armii Królestwa Polskiego. Echa Przeszłości, (XXII/2), 147–178. https://doi.org/10.31648/ep.7208