Strzeżek, T. (2021). Armia polska w przededniu wyprawy na gwardię w maju 1831 roku. Charakterystyka głównych rodzajów wojsk. Echa Przeszłości, (XXII/2), 179–201. https://doi.org/10.31648/ep.7212