Bednarska-Kociołek, J. (2021). Złe dziedzictwo a obowiązek pamiętania w "Topografii pamięci" Martina Pollacka. Echa Przeszłości, (XXII/2), 241–255. https://doi.org/10.31648/ep.7215