Ruciński, P. (2021). Zjednoczone Koła Zjazdów Rolniczych – organizacja ziemian Galicji Wschodniej w pamiętnikowej relacji Karola Krusensterna (część I). Echa Przeszłości, (XXII/2), 305–323. https://doi.org/10.31648/ep.7218