Gross, R. (2021). Wyprawy rabunkowe mieszkańców północnego Mazowsza do powiatu szczycieńskiego w latach 1945–1946 w świetle źródeł Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Echa Przeszłości, (XXII/2), 325–342. https://doi.org/10.31648/ep.7219