Astramowicz-Leyk, T. (2021). Komunistyczny proces i więzienie w relacji więźnia politycznego Witolda Zygmunta Kulerskiego. Echa Przeszłości, (XXII/2), 343–357. https://doi.org/10.31648/ep.7220