Wolny, M. (2021). Sergiusz Szarypkin (1941–2020) – uczony, badacz antyku. Echa Przeszłości, (XXII/2), 389–395. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/7223