Makarczyk, I. (2021). Promocje Rady Naukowej Dyscypliny Historia UWM w Olsztynie w roku 2021. Echa Przeszłości, (XXII/2), 399–400. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/7224