Wolny, M. (2022). Wolność według Hannibala. Historiograficzna wizja polityki kartagińskiej wobec miast Italii (218–210 p.n.e.). Echa Przeszłości, (XXIII/1), 9–28. https://doi.org/10.31648/ep.7937