Łożyński, K. (2022). Promocje Rady Naukowej Dyscypliny Historia UWM w Olsztynie w roku 2022. Echa Przeszłości, (XXIII/2), 231–232. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/8399