Krupa, A. (2023). Administracja wyznaniowa wobec starań diecezji warmińskiej o budowę kościoła – Pomnika Tysiąclecia w Elblągu w latach 1965–1976. Echa Przeszłości, (XXIV/2), 160–168. https://doi.org/10.31648/ep.9673