Łożyński, K. (2023). Promocje Rady Naukowej Dyscypliny Historia UWM w Olsztynie w roku 2023. Echa Przeszłości, (XXIV/2), 227. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/9678