ŁATAK, K. Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu Perykopy Ewangeliczne Archiwum Diecezji Płockiej, wyd. L. Misiarczyk, B. Degórski OSPPE, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 422 + facsimilia. Echa Przeszłości, [S. l.], n. XX/1, 2019. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/4853. Acesso em: 18 lip. 2024.