PĘGIER, M. Średniowieczne oraz nowożytne kroniki polskie; wykorzystanie innych materiałów źródłowych w narracji "Kroniki" Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694). Echa Przeszłości, [S. l.], n. XXII/2, p. 103–122, 2021. DOI: 10.31648/ep.7205. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/7205. Acesso em: 18 sie. 2022.