Wolny, Miron. 2018. „Hannibal Jako twórca sfałszowanej Korespondencji? List Do mieszkańców Salapii (208 p.n.E.)”. Echa Przeszłości, nr XVI (listopad). https://doi.org/10.31648/ep.2382.