Sacewicz, Karol. 2019. „Ruch Komunistyczny Na Ziemiach Polskich W Latach 1918-1923 W świetle materiałów Operacyjnych I Opracowań Agend Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”. Echa Przeszłości, nr XIII (marzec). https://doi.org/10.31648/ep.3300.