Makarczyk, Irena. 2019. „Bishop Mikołaj Szyszkowski’s Report to the Holy See About the State of the Warmia Diocese in 1640”. Echa Przeszłości, nr XII (marzec). https://doi.org/10.31648/ep.3332.