Kołodziejczyk, Anna. 2019. „Regulacje Prawne dotyczące Wykorzystania zasobów Wodnych W Dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego Za Jagiellonów”. Echa Przeszłości, nr XI (marzec). https://doi.org/10.31648/ep.3358.