Sacewicz, Karol. 2019. „Założenia I Zakres współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych W przeciwdziałaniu Rozwojowi Organizacji Komunistycznych W II RP Na Podstawie Pisma Jana Bacha Z 19 Lutego 1937 Roku”. Echa Przeszłości, nr XI (marzec). https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3385.