Łatak, Kazimierz. 2019. „Piotr Zwoliński, Działalność społeczno-Dobroczynna Kościoła łódzkiego W Okresie międzywojennym”. Echa Przeszłości, nr IX (marzec). https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3541.