Łatak, Kazimierz. 2019. „Ewangelistarz Płocki Z XII Wieku. Krytyczne Wydanie Tekstu łacińskiego Z Kodeksu Perykopy Ewangeliczne Archiwum Diecezji Płockiej, Wyd. L. Misiarczyk, B. Degórski OSPPE, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, S. 422 + Facsimilia”. Echa Przeszłości, nr XX/1 (grudzień). https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/4853.