Ościłowski, Jarosław. 2021. „Grody Mazowieckie między Pisą, Biebrzą I Narwią (X–XIII w.)”. Echa Przeszłości, nr XXII/1 (maj):29-74. https://doi.org/10.31648/ep.6707.