Wolny, Miron. 2021. „Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem Z Kition – Przyczynek Do rozważań Nad Tworzeniem kręgu Intelektualnego Na Dworze Antygonidów”. Echa Przeszłości, nr XXII/2 (listopad):23-44. https://doi.org/10.31648/ep.7201.