Pęgier, Małgorzata. 2021. „Średniowieczne Oraz nowożytne Kroniki Polskie; Wykorzystanie Innych materiałów źródłowych W Narracji «Kroniki» Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694)”. Echa Przeszłości, nr XXII/2 (listopad):103-22. https://doi.org/10.31648/ep.7205.