Wolny, Miron. 2022. „Wolność według Hannibala. Historiograficzna Wizja Polityki kartagińskiej Wobec Miast Italii (218–210 p.n.E.)”. Echa Przeszłości, nr XXIII/1 (lipiec):9-28. https://doi.org/10.31648/ep.7937.