Łożyński, Krzysztof. 2023. „Kaunas City Register of 1561–1564 As a Source of Information about the Management and Sale of Forest Commodities”. Echa Przeszłości, nr XXIV/1 (sierpień):47-59. https://doi.org/10.31648/ep.9295.