Wolny, M. (2018) „Hannibal jako twórca sfałszowanej korespondencji? List do mieszkańców Salapii (208 p.n.e.)”, Echa Przeszłości, (XVI). doi: 10.31648/ep.2382.