Kardela, P. (2018) „Powstanie i działalność Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA w świetle materiałów wywiadu cywilnego Polski Ludowej”, Echa Przeszłości, (XV). doi: 10.31648/ep.2511.