Korybut-Marciniak, M. (2019) „Działalność dobroczynna zakonów i zgromadzeń zakonnych w Wilnie w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku”, Echa Przeszłości, (XI). doi: 10.31648/ep.3375.