Marszalska, J. (2019) „Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej «Hosianum» w Olsztynie”, Echa Przeszłości, (X). Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3491 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).