Sacewicz, K. (2019) „Taktyka komunistycznego frontu ludowego i antyfaszystowskiego w świetle publicystyki Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu - przyczynek do rozważań nad zorganizowanymi społecznymi postawami antykomunistycznymi”, Echa Przeszłości, (XX/1). doi: 10.31648/ep.4841.