Astramowicz-Leyk, T. i Lopata, M. (2021) „Postulaty programowe prawicowych i centroprawicowych partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2014 roku w Ukrainie – analiza porównawcza wybranych zagadnień”, Echa Przeszłości, (XXI/2), s. 315–332. doi: 10.31648/ep.6357.