Ościłowski, J. (2021) „Grody mazowieckie między Pisą, Biebrzą i Narwią (X–XIII w.)”, Echa Przeszłości, (XXII/1), s. 29–74. doi: 10.31648/ep.6707.